เตรียมแว่นก่อนคืออุปกรณ์ทัศนมาตรศาสตร์ทัศนมาตรศาสตร์ที่นิยมใช้ในกระบวนการ

ก่อนที่จะ

ก่อนการเตรียมการในแว่นของเรา ทัศนมาตรศาสตร์ต้องโปรแกรม ในขณะเดียวกัน ทัศนมาตรศาสตร์เป็นประสบการณ์ที่ถูกต้อง อื่น ๆ นอกเหนือจากอาชีพหมอตรวจสายตา อุปกรณ์ออพดี หรือไม่ ดี ยัง มีบทบาทสำคัญ


อุปกรณ์ออพตอนนี้มีอยู่มากมาย ใช้บ่อยที่สุดของการเรียนต่อไปนี้ แนะนำให้คุณหนึ่ง โดยหนึ่ง เพื่อ ให้ทุกคนสามารถเข้าใจ แต่ยัง ให้ทุกคนในขณะการจัดทำกรอบแว่นตา ทำให้ง่ายต่อการแยกแยะหน่วยวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ หรือไม่


วิสัยทัศน์ 1 ตารางกล่องไฟ: เครื่องมือสำหรับการทดสอบภาพความรุนแรง

2 ตรวจสอบแผ่นดิสก์: constituted โดยการทดสอบออพ ทดสอบใช้ตรวจจับตาแก้สายตา การพยายามสังเกต และทดสอบมาตรฐานยังเป็นวางตัวเป็นกลาง

3 ใกล้มองเห็นแผนภูมิ: ใช้ตรวจจับใกล้ และใช้ lightbox ชนิดตาภูมิ ondifferential วินิจฉัยสถานะหักเห

4 โฟกัสไฟฉาย: ใช้สำหรับตรวจตา การเสริมแสง ยัง ใช้เป็นจุดชมวิวของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงไฟและการฉายแสงใช้จุดสะท้อนกระจกตา

ไม้ 5 : วัดระยะ interpupillary คู่เป็นกรอบแว่นตาเลนส์ขนาดของเครื่องมือวัด

6 ออดิชั่น: สำหรับการทดสอบการหักเห ลองเดินสวมใส่โฮสต์เลนส์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ

7 และกระจกเงาตรวจสอบ: เรียกว่าจอประสาทตากระจก อุปกรณ์ที่มีสองสายพันธุ์ การจุดเหมือนฉายแสงชนิด (เรียกเหมือนจุดเช็คกระจกเงา); การตรวจสอบวงฉายแสงชนิด (เรียกวงเช็คกระจกเงา), กระจกเงาของรูปร่างสำหรับคันเหมือน มืออาชีพของแว่นตาทัศนมาตรศาสตร์ห้องในจะต้องมีซึ่ง ในขณะที่บุคลากรทัศนมาตรศาสตร์ต้องต้นทักษะการทำงานของอุปกรณ์นี้