ตาใหม่ในการประชุมนานาชาติ 17 ของต่อมไร้ท่อ
การประชุมนานาชาติ 17 ของต่อมไร้ท่อในศูนย์ประชุมแห่งชาติจีนใหม่ Eyesand #39; s ที่พัฒนาขึ้นใหม่ชดเชย NES telemedicine ระบบ