ฉัน - สถานีฟูมิ่งโรงพยาบาลตา
โรงพยาบาลตาฟูมิ่งi - สถานี