แว่นตาออนไลน์วิธีการรักษาหมอตรวจสายตาเป็นการทดสอบข้อมูล

ในหลักการ ตรวจหามากของอำนาจสายตา แว่นตาควรใช้จำนวนมากของอำนาจหักเห มากที่สุดเป็นหลักพื้นฐานยังสามารถควรในที่สุดก็ถึงเป้าหมายหักเหได้


นี้ยังเป็นกรณี อย่างไรก็ตาม มีอำนาจหักเหออพตรวจพบ กับ outglasses เพื่อใส่ค่า และรู้สึกวิงเวียน แต่องศาไม่สลบไสลเพราะ นี้อาจเกิดขึ้นทั้งในสายตาสั้น ด้วยนัยน์ตาง่าย เกิดขึ้นองค์ประกอบของสายตาเอียงในโดย ในกรณีดังกล่าว คุณต้องใช้การแก้ไขยอดเงิน